“Το μεγάλο ταξίδι του Δάντη” είναι ο τίτλος της βίντεο τριλογίας που αφηγείται την Θεία Κωμωδία. Η αφήγηση, με ταυτόχρονη απαγγελία επιλεγμένων αποσπασμάτων του έργου, παρακολουθεί την πορεία της ανήσυχης ψυχής του ποιητή, που συμβολίζει τον άνθρωπο διψασμένο για γνώση και πνευματική ολοκλήρωση, στα τρία βασίλεια του Καθολικού Επέκεινα. Η περίπλοκη αρχιτεκτονική των τριών ασμάτων που αποτελούν το ποίημα μας συνοδεύουν σε ένα ταξίδι τελειοποίησης μέχρι το Φως του Θεού που είναι ο προορισμός του. Σε αυτό το πνευματικό, συνάμα όμως και πολιτικό, θρησκευτικό και προσωπικό ταξίδι, ο ποιητής είναι αμείλικτος με ολόκληρη την Ευρώπη της εποχής και με τους πρωταγωνιστές της, που, ανάλογα με την επίγεια τάξη, τοποθετούνται είτε στην Κόλαση είτε στο Καθαρτήριο είτε κοντά στο φως του Θεού και στην αιώνια λύτρωση από την αμαρτία.

Γεράσιμος Ζώρας

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ

Το 1921, όταν συμπληρώνονταν 600 χρόνια από τον θάνατο του Δάντη, ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς σημείωνε σε άρθρο του: «Η Νέα Ελλάς […] εφάνη ανέκαθεν κατεχομένη ως υπό νευρικής τινος ανυπομονησίας να δείξη ότι δεν αγνοεί το έργον του Δάντου, ότι συγκινείται εξ αυτού, ότι το μελετά, ότι το θαυμάζει, ότι πορίζεται διδάγματα και μαθήματα εξ αυτού, ότι πρόθυμος είναι να το διερμηνεύση, να το μεταδώση, να το πολιτογραφήση εις το καθ’ ημάς». Παράλληλα, όπως εξομολογείτο σε επιστολή του εκείνης της εποχής, είχε την πρόθεση να συνθέσει ένα εκτενές ποίημα «έναν ύμνο με επιγραφή Dante, γραμμένο στο δυσκολώτατο μέτρο της τερτσαρίμας».

Περισσότερα
από 08.03 έως 16.04
από 15.03 έως 16.04
από 22.03 έως 16.04

Κάντε κλικ σε μια εικόνα να επισκεφθείτε την πλατφόρμα προβολής για να παρακολουθήσετε το αντίστοιχο video.
Σημειώνουμε ότι τα βίντεο είναι διαθέσιμα και στα ιταλικά με πρόσβαση από την ιταλική σελίδα.