Οι Δάσκαλοι της Ιταλικής γαστρονομίας

Ένα αφιέρωμα σε δυο σημαντικούς γαστρονόμους: τον Πελεγκρίνο Αρτούζι, πρωτοπόρο της εθνικής Ιταλικής κουζίνας στην 200 η επέτειο από τη γέννησή του, και τον Γκουαλτιέρο Μαρκέζι, τον ιδρυτή της νέας Ιταλικής κουζίνας·

από 19/10/2020
Πελεγκρίνο Αρτούζι
από 13/11/2020
Γκουαλτιέρο Μαρκέζι